Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

คณะศึกษาดูงาน 98/2561


   รายละเอียด


     

นายวีระยุทธ คีลาวงค์ และนางพัฒนา สวยงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมดอยหลวง ชั้น 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2018-11-08 17:49:17