Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ขบวนแห่ไฟพระฤกษ์


   รายละเอียด


     

นายวีระยุทธ คีลาวงค์ รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมขบวนแห่ไฟพระฤกษ์ และพิธีเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์  การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ณ ลานธรรม ลานศิลป์ถิ่นพญามังราย(ศาลากลางหลังเก่า) 7 พ.ย.2561

 

ประกาศ วันที่ 2018-11-07 22:44:58