Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

Maths-Whizz


   รายละเอียด


     

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้รับรางวัล นักเรียนที่มีพัฒนาการอายุทางคณิตศาสตร์ดีเด่นในแต่ละระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จากการใช้งานโครงการ Maths-Whizz เซียนคณิตศาสตร์ กับนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ สถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น

 

ประกาศ วันที่ 2018-11-02 10:16:57