Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ชลธร ไคร้ศรี


   รายละเอียด


     

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชลธร ไคร้ศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันสุนทรพจน์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย รับรางวัลจากคุณธนรัฐ บัวผัน เลขาธิการสมาคมฝึกการพูดแหน่งประเทศไทย ณ ดรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดโดยสโมสรฝึกการพูดเชียงรายร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 5 เด่ยห้า

 

ประกาศ วันที่ 2018-10-10 12:42:59