Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ภูมิธรรม ภูมิไทย


   รายละเอียด


     

ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด” 20 กันยายน 2561 ณ ลานธรรมลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2018-09-20 09:41:06