Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

u17


   รายละเอียด


     

ขอแสดงความยินดีกับ
- ภราดร พัฒนะผล ม.5/1
- ปิยโรจน์ กวางแก้ว ม.6/1
นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย U-17
(โครงการห้องเรียนฟุตบอลความร่วมมือกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด) ถูกเรียกเพิ่มสถิติติดทีมชาติให้กับโรงเรียนอีก 2 คน

 

ประกาศ วันที่ 2018-09-14 13:41:26