Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

KRU CAMP


   รายละเอียด


     

นายวีรยุทธ คีลาวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพ:กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะนักเรียนด้านสานฝันอยากเป็นครู (KRU CAMP) นักเรียนห้องเรียนเตรียมคุรุทายาท ม.4-ม.6 วันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2018-09-07 17:04:40