Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

นักวิทย์น้อยทรู


   รายละเอียด


     

ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงราย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน จากการประกวดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561 "นักวิทย์น้อยทรู" จากสมาคมวิทยาศาสตร์และโทคโนโลยีศึกษาไทย ร่วมกับกลุ่มทรู ณ กรุงเทพมหานคร

 

ประกาศ วันที่ 2018-09-07 15:43:43