Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

หอพักสีขาว


   รายละเอียด


     

นายวรวิทย์ กิตติวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด บุหรี่ สุรา "หอพักสีขาว" ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 7-9 กันยายน 2561

 

ประกาศ วันที่ 2018-09-07 15:31:29