Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

PAP


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ : กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ห้องเรียนความเป็นเลิศด้านดนตรี ศิลปะและการแสดง (Performing Art Program) จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอยหลวง โดยกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ขัวศิลปะ และ โรงงานกระดาษสาจินดาลักษณ์.

 

ประกาศ วันที่ 2018-08-10 16:32:27