Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

มวยไทยสมัครเล่นชิงแชมปโลก


   รายละเอียด


     

นางสาวณิศรา นามโคตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง และนางสาวเกวลืน บุญมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลก ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ระหว่งวันที่ 1-10 สิงหาคม 2561

 

ประกาศ วันที่ 2018-08-08 13:35:49