Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

SEA Teacher


   รายละเอียด


     

ดร. ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากประเทศอินโนีเซียตามโครงการ SEA Teacher ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัชเชียงราย โดยนักศึกษาจะฝึกประสบการณ์การเป็นครู ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม - 8 กันยายน 2561

 

ประกาศ วันที่ 2018-08-08 13:30:35