Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ


   รายละเอียด


     

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (1 โรงเรียน) ระดับภาคเหนือ ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2561

 

ประกาศ วันที่ 2018-07-10 19:40:52