Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ประชุมวิชาการ


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการ

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงเรียน อบจ.แห่งประเทศไทย (ส.บ.อ.ท.) ประธานโดย นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ นายกสมาคมผู้บริหาร รร.อบจ.แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-8 ก.ค.61 วางแผนการประชุมวิชาการ เรื่อง “การศึกษาท้องถิ่นก้าวไกล นำไทยสู่ Thailand 4.0” ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 14-18 ส.ค.61

ประชุม ณ รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

 

ประกาศ วันที่ 2018-07-08 13:08:41