Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

Ari Challenge road to


   รายละเอียด


     

ร่วมแสดงความยินดีกับ วรินทร วัชรไพรงาม นักเรียนชั้น ม 4.1 และ ภูวิส ทาสีลา นักเรียนชั้น ม5.1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 2 ใน 10 ตัวเเทนเยาวชนไทย ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายจากจำนวน 368 คนในโครงการ Ari Challenge road to England by P’Zico  ⚽ โดยจะได้ไปฝึกทักษะฟุตบอลร่วมกับ ซิโก้ เกียรตศักดิ์ เสนาเมือง ที่ประเทศอังกฤษ ช่วงเดือนตุลาคม ครับ

 

ประกาศ วันที่ 2018-07-05 19:05:49