Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

กล่าวให้โอวาทตัวแทนนักเรียน


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวให้โอวาทตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือครั้งที่ 16 ณ เทศบาลแม่สอด จังหวัดตาก

 

ประกาศ วันที่ 2018-07-04 10:44:39