Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ศึกษาดูงานฟาร์มกุ้งครบวงจ


   รายละเอียด


     

นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และผู้อำนวยการสำนักกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนเชียงราย ศึกษาดูงานฟาร์มกุ้งครบวงจร JC Group เมือง Huai’an มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคำเชิญของรัฐบาลจีนเนื่องในโอกาสร่วมงานมหกรรมเทศกาลกินกุ้งมังกร 2018

 

ประกาศ วันที่ 2018-06-14 11:48:37