Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

AOT พี่อาสา


   รายละเอียด


     

นายวรวิทย์ กิตติวงค์ และนายวีระยุทธ คีลาวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม วัยใส ใส่ใจ สิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ “AOT พี่อาสา” โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

 

ประกาศ วันที่ 2018-06-13 22:58:50