Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

คณะศึกษาดูงาน 58/2561


   รายละเอียด


     

นายวรวิทย์ กิตติวงค์ นางพัฒนา สวยงาม และนายวีระยุทธ คีลาวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต้อนรับคณะดูงานจาก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร จำนวน 43 คน (talisman) รับฟังนโยบายการศึกษา รูปแบบการเรียนการสอน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมดอยหลวง ชั้น 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2018-06-12 15:57:14