Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

Crawfish Festival 2018


   รายละเอียด


     

นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และผู้อำนวยการสำนักกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนเชียงราย ร่วมพิธีเปิดมหกรรมเทศกาลกินกุ้ง Crawfish Festival 2018 เมือง Huai’an มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคำเชิญของรัฐบาลจีน 2018

 

ประกาศ วันที่ 2018-06-12 09:25:13