Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

การแข่งขันจักรยาน ลู่


   รายละเอียด


     

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขัน จักรยาน ลู่ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ 

**นายเฉลิมชัย บางศิริ ม5.1 

เหรียญทอง ทีมไทม์ไทร์ 70 km

เหรียญเงิน ทีมเปอร์ซูท 4 km 

เหรียญทองแดง พอยเรส 

**นาย กิตติเดช ไชยมุสิก ม5.10

เหรียญทอง ทีมไทม์ไทร์อัล 70 km

เหรียญทอง สแคชชาย 10 km

เหรียญเงิน ทีมเปอร์ซูท 4 km

** นาย วิริยะ ยะป๋า ม4.1

เหรียญทอง ทีมไทม์ไทร์อัล 70 km

เหรียญทอง 1 km บุคคลชาย

เหรียญเงิน ทีมเปอร์ซูท 4 km 

รับโล่นักกีฬาจักรยานดีเด่นชาย

** นาย ฐิติกร สมประสงค์ ม4.6

เหรียญทอง ทีมไทม์ไทร์อัล 70 km 

 

เหรียญเงิน ทีมเปอร์ซูท 4 km 

 

ประกาศ วันที่ 2018-03-31 13:18:44