Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

อบรมเขียนแผนการสอน 1/2561


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 12-16 มีนาคม ณ อาคารคชสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2018-03-12 20:39:28