Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

โปรแกรมพาณิชย์นาวี


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จับมือ MOU และร่วมทำหลักสูตรพัฒนาเด็กเชียงราย สร้างนักเดินเรือ “พาณิชย์นาวี” ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเดินเรือแห่งเอเชีย จังหวัดชลบุร ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2561

 

ประกาศ วันที่ 2018-03-09 13:16:41