Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

คณะศึกษาดูงาน 48/2561


   รายละเอียด


     

นายวรวิทย์ กิตติวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 แลกเปลี่ยนการบริหารจัดการเรียนการสอนในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอยหลวง ชั้น 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2018-03-09 12:32:35