Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

อบรมครูสอนคิด


   รายละเอียด


     

นางพัฒนา สวยงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับและนำทีมวิทยากรอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรครูสอนคิด Thinking School" สำหรับ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ และ โรงเรียนเทศบาลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย วันที่ 6-8 มีนาคม 2561

 

ประกาศ วันที่ 2018-03-06 16:39:10