Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

คณะศึกษาดูงาน 3/2561


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เชต 2 เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการเรียนการสอนในวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมดอยหลวง ชั้น 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2018-01-09 13:47:33