Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

เขลางค์นครเกมส์


   รายละเอียด


     

สรุปผลการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ เขตการแข่งขันที่ 5 “เขลางค์นครเกมส์” 26-30 พฤศจิกายน 60 ณ จังหวัดลำปาง ทีมนักกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียน อบจ.เชียงราย ทั้งประเภทในร่ม และชายหาด ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง/ 1 เหรียญเงิน/ 1 เหรียญทองแดง
1)ทีมแฮนด์บอลประเภททีมชาย (ชายหาด) ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่1
2)ทีมแฮนด์บอลประเภททีมหญิง(ในร่ม) ได้รับรางวัลงชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ 1
3)ทีมแฮนด์บอลประเภททีมชาย (ในร่ม) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน อันดับที่ 2
4)ทีมแฮนด์บอลประเภททีมหญิง(ชายหาด) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง อันดับที่ 3
ในประเภทในร่ม (ทีมหญิง) และประเภทชายหาด (ทีมชาย) ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมในระดับประเทศที่จังหวัดนครนายก

 

ประกาศ วันที่ 2017-12-01 10:46:55