Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

แม่ระมิงค์เกมส์


   รายละเอียด


     

สรุปผลการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 “แม่ระมิงค์เกมส์” 15-25 พย 60 ณ จังหวัดเชียงใหม่ (ได้รับรางวัล4 เหรียญทอง)
1)ทีมแฮนด์บอลประเภททีมชาย(ในร่ม) ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่1
2)ทีมแฮนด์บอลประเภททีมชาย(ชายหาด) ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่1
3)ทีมแฮนด์บอลประเภททีมหญิง(ในร่ม) ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่1
4)ทีมแฮนด์บอลประเภททีมหญิง(ชายหาด) ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่
ได้สิทธิ์เข้าร่วมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “นครน่านเกมส์” 16-25 มีค 61 จังหวัดน่าน

 

ประกาศ วันที่ 2017-11-30 12:52:29