Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

แนะแนวการศึกษาต่อ


   รายละเอียด


     

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงเราย

 

ประกาศ วันที่ 2017-11-08 10:07:33