Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

อบรมการเขียนแผนการสอน


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวให้โอวาทพร้อมเปิดการอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการสอน  ระหว่างวันที่ 9-13  ตุลาคม 2560 ณ อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2017-10-09 13:34:16