Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน


   รายละเอียด


     

นางพัฒนา สวยงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำ/สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2560 ณ อาคารคชสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2017-10-05 10:47:14